جزییات نظر AYLAR. روی پالیزی
3 سال پیش
وووییی فقط شیک نوتلا عالییییییییییی????

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad