جزییات نظر baran روی حس نو (همدان)
3 سال پیش
غذا هاش خیلی خیلی عالی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad