جزییات نظر روی کانتینا
3 سال پیش
یکم کارکنانش بداخلاق بودن ولی امکانات عالی بود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad