جزییات نظر sara روی هما (کیانپارس)
3 سال پیش
عالیییی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمتپاسخ ها