جزییات نظر mohadese روی فیلوبار
3 سال پیش
همه چی خوب

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت