جزییات نظر آراد روی جی برگر
1 ماه پیش
کیفیت و طعم خیلی خوبه اما توجه کنید قیمت برگر در حال حاضر ۴۹۰ تومنه (بدون سیب زمینی)

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت